Lotgenotencontact

Als u weet dat u ongeneeslijk ziek bent verandert dit uw leven en dat van uw naasten. Dit kan gevoelens van verslagenheid, angst, boosheid, verdriet en grote onzekerheid met zich meebrengen. Vaak roept het ook veel vragen op. Informatie is dan belangrijk.

In heel Nederland worden bijeenkomsten gehouden, waar mensen die ongeneeslijk ziek zijn, hun naasten, mantelzorgers of andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen. Deze bijeenkomsten zijn gratis en vinden een gemoedelijke sfeer plaats. Soms heten deze bijeenkomsten café Doodgewoon, maar ze heten ook wel anders. Voor informatie over bijeenkomsten bij u in de buurt verwijzen we u naar de website van het Netwerk Palliatieve Zorg in uw regio.