Veelgestelde vragen

Hieronder staan de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar de redactie. We doen ons best uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Vragen over uw persoonlijke situatie
Bent u patiënt of naaste van een patiënt? Wij beantwoorden geen vragen over uw persoonlijke situatie en gezondheid. Neem in dat geval contact op met uw (huis)arts of (wijk)verpleegkundige.

 

Palliatieve zorg

Edit Wat is palliatieve zorg?
Palliatieve zorg wordt vaak verward met terminale zorg, maar is veel breder. Terminale zorg is de zorg in de laatste drie maanden van iemand zijn leven. Palliatieve zorg is breder en betreft de fase vanaf het moment dat u hoort dat u niet meer beter wordt. Het gaat hierbij niet alleen om degene die ziek is, maar ook om zijn familie en naasten.

Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor u en uw familie te realiseren. De behandeling is gericht op het remmen van uw ziekte en/of vermindering of het voorkomen van klachten. Dit betekent echter niet dat u weer geneest. Voorbeelden hiervan zijn radiotherapie of chemotherapie voor pijnbestrijding.
Edit Voor wie is palliatieve zorg bedoeld?
Palliatieve zorg is bedoeld voor mensen die een aandoening hebben die niet meer kan genezen én hun naasten.
Edit

Bij wie kan ik terecht om zorg te krijgen?

Veel mensen willen graag thuis in hun eigen omgeving sterven. De behoefte aan hulp en ondersteuning kan toenemen. Dan kunt u een beroep doen op verschillende hulp-/zorgverleners en organisaties: huisarts, thuiszorg, fysiotherapeut, psychosociale zorg, maatschappelijk werk, vrijwilligers palliatieve terminale zorg, steunpunt mantelzorg, vrijwillige thuishulp, buddyzorg, apotheek, enz.

Als de zorg thuis te zwaar wordt of te veel problemen geeft, kunt u (tijdelijk) worden opgenomen. Er zijn verschillende soorten voorzieningen, zoals bijna-thuis-huizen, hospices en units in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Bij Zorg vindt u meer informatie. Bij Zorg in uw regio ziet u welke voorzieningen bij u in de buurt zijn. U kunt namelijk zoeken op postcode of woonplaats.

 

Edit Wat is mogelijk in de laatste levensfase?
Wilt u tijdens de laatste fase van uw leven thuis zijn? Dan is er vaak (extra) hulp nodig. Soms kunt u niet thuis blijven, omdat bijvoorbeeld de zorg te zwaar wordt.

Weet u niet waar u in de laatste fase wilt verblijven, of twijfelt u nog? Misschien helpt de KeuzeHulp Palliatieve Zorg. Via filmpjes en een stappenplan kunt u aangeven wat u wilt. Vervolgens maakt het programma een afweging op basis van uw antwoorden.

Op deze site vindt u informatie over:

Edit Waar vind ik informatie over klachten, problemen en vragen in de laatste levensfase?

Op deze site vindt u veel informatie over klachten en problemen die u kunt hebben, of vragen die bij u spelen. Zo is er informatie over:

Edit Welke zorgverleners geven palliatieve zorg?
Er kunnen veel verschillende zorgverleners betrokken zijn bij palliatieve zorg. Huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten, fysiotherapeuten, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, apothekers etc. spelen een belangrijke rol bij het geven van palliatieve zorg. Daarnaast wordt vaak zorg gegeven door mantelzorgers en vrijwilligers palliatieve terminale zorg. Lees verder bij Wie geven er zorg.

Zorg in uw Regio

Edit Welke zorg is er bij mij in de buurt mogelijk?
Bij Zorg in uw regio ziet u welke zorg bij u in de regio mogelijk is. U kunt ook kijken op de site van het Netwerk Palliatieve Zorg van de plaats waar u woont.
Edit Welke zorg is thuis mogelijk?

De meeste mensen willen hun laatste levensfase thuis doorbrengen. U kunt daarbij ondersteund worden door:

  • partner, familie en/of vrienden
  • hulpverleners die bij u in de wijk werken, zoals de huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, psycholoog, huishoudelijke hulp
  • vrijwilligers

Er zijn ook organisaties die palliatieve zorg geven. Lees verder bij Wie geven er zorg

Andere dienstverlenende organisaties die ingezet kunnen worden zijn bijvoorbeeld: tafeltje-dekje, cateringbedrijf, boodschappenservice en kapper aan huis. Lees verder bij Ondersteunende organisaties

Edit Wat is een hospice of bijna-thuis-huis?
Een hospice of bijna-thuis-huis is een huis waar men in huiselijke omgeving de laatste fase van het leven door kan brengen. In de praktijk worden de termen hospice (high care) en bijna-thuis-huis (low care) door elkaar gebruikt.

Verpleegkundigen nemen in een (high care) hospice een spilfunctie in. De medische verantwoordelijkheid ligt bij een huisarts of hospice-arts, soms bij een medisch specialist. Andere disciplines zijn vaak op afroep beschikbaar. Naast professionele zorgverleners hebben vrijwilligers in hospices een belangrijke rol in de zorg.

In een bijna-thuis-huis verlenen vrijwilligers zoveel mogelijk samen met de familie de dagelijkse zorg. De eigen huisarts of een huisarts verbonden aan het bijna-thuis-huis, heeft de verantwoordelijkheid voor de medische zorg. Voor verpleging en verzorging worden professionele thuiszorgmedewerkers ingezet. Daarnaast hebben vrijwilligers een belangrijke rol in de zorg.

Bij Zorg in uw regio ziet u welke hospices en bijna-thuis-huizen bij u in de buurt zijn. U kunt zoeken op postcode of woonplaats.
Edit Welke rol hebben vrijwilligers?
Als aanvulling op de zorg door professionele zorgverleners kunnen vrijwilligers zorg verlenen. Voor patiënt en naasten kan de vrijwilliger veel betekenen. Dankzij de vrijwilliger kan de naaste bijvoorbeeld even tijd voor zichzelf vrij maken.
Organisaties die zich bezig houden met vrijwillige zorg zijn bijvoorbeeld: kerken, VPTZ-organisaties (vrijwilligers palliatieve terminale zorg), het Rode Kruis en Humanitas.

Vrijwilligers kunnen zieken bezoeken, gezelschap houden, waken of boodschappen doen. Ook kunnen zij emotionele ondersteuning bieden en zoeken naar oplossingen voor problemen die men ervaart. Vrijwilligers palliatieve terminale zorg zijn speciaal opgeleid om mensen in de laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen.

Kosten en vergoedingen

Edit Wat zijn de kosten van palliatieve zorg?
Vergoeding van kosten is voor iedere zorg weer anders geregeld. Daarom is het goed om vooraf bij uw zorgverzekeraar na te vragen wat u vergoed krijgt en in welke vorm. Vraag ook bij de zorgaanbieder of en welke kosten er zijn. Lees verder bij Kosten en vergoedingen.
Edit Heb ik een indicatie nodig om palliatieve zorg te krijgen?

Voor het aanvragen van zorg die vergoed wordt vanuit de AWBZ heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg, voorheen het RIO). Het gaat om indicaties voor verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en verblijf. Een medewerker van het CIZ neemt contact met u op en stelt vast voor welke zorg u in aanmerking komt en hoeveel en hoelang u deze zorg kunt ontvangen.

U kunt als patiënt of familie zelf contact opnemen met het CIZ. U kunt hierover ook altijd overleggen met uw huisarts. Als u in het ziekenhuis ligt zal een medewerker van het ziekenhuis met u bespreken welke zorg u nodig heeft en de indicatie regelen. Lees verder bij Kosten en vergoedingen.